Daar-om.nl

Je hebt een mooie webwinkel, een uitgebreid assortiment aan producten en goede prijzen, maar toch verkoop je onvoldoende, maak je teveel kosten of wil je doorgroeien? Geen zorgen, daar-om.nl gaat je helpen! Doelgericht adverteren met jouw webshop doen wij zeer succesvol via bijvoorbeeld: Google AdWords, Remarketing en Shopping. Wij prijzen jouw producten gericht aan, precies op het moment dat de consument deze wil kopen. De campagne(s) worden opgezet om zoveel mogelijk relevante bezoekers te bereiken en zoveel mogelijk bestellingen te realiseren vanuit het budget. Samen gaan we het online avontuur aan!

Standaard info

  • Lage kosten: adverteren met minimaal budget
  • Effectief: jouw advertenties sluiten aan bij je doelgroep
  • Transparant: Altijd inzicht in je campagnes

naar de website

Voordelen

  • Persoonlijk: We nemen gezamenlijk de campagne door
  • Begrijpelijk: Wij spreken begrijpelijke taal
  • Wij zijn Premier Partner van Google
  • Wij zijn al ruim drie jaar Partner van MijnWebwinkel, in deze periode hebben we al vele klanten tot een online succes gemaakt